Ungdomskort , ung gut viser det fram

Reis så mykje du vil med ungdomskort i heile Vestland.

Ungdomskort

Ungdomskortet er eit tilbod for deg mellom 16 til og med 20 år.

Ungdomskortet koster 370 kroner. 

Ungdomskortet gjeld for eit uavgrensa tal reiser i 30 dagar frå kjøpsdato, og gjeld i heile Vestland fylke. Alle mellom 16 til og med 20 år kan bruke Kringom sitt ungdomskort. Dersom du tek til i vidaregåande opplæring i august, men fyller 16 år seinare på året, kan du likevel kjøpe ungdomskort frå skulestart.

Kjøp og fornying av ungdomskortet

Kringom sitt ungdomskort får du kjøpt ved å ta kontakt med ruteselskapa, eller bestille dei elektronisk ved å følgje lenkene nedanfor. Ungdomskortet er personleg, så hugs å legge ved bilde av deg sjølv når du skal bestille kortet.

Du kan fornye ungdomskortet på bussen* eller på kontora til ruteselskapa (* Merk - ikkje på Vy sine bussar). Hugs at du må vise gyldig legitimasjon når du skal fylle på kortet. Du kan og bruke Skyss Billett-appen til å kjøpe ungdomsbillett som gjeld i heile Vestland.

Ungdomskortet gjeld på følgjande transportmiddel:

30-dagars ungdomsbillett gjeld i heile Vestland på alle bussreiser med Skyss og Kringom. Ungdomsbilletten kan også nyttast på:

Vy ekspressruter: 

  • VY146 Måløy-Stryn - (Oslo)  
  • VY430 (Ålesund)-Kjøs bru-Nordfjordeid-Førde-Bergen  
  • VY170 Førde-Sogndal-Lærdal-(Oslo)  
  • VY450 Sogndal-Voss  

Nor-way ekspressruter: 

  • NW180 Haukeliekspressen 
  • NW431 Fjordekspressen   
  • NW420 Sogndal-Bergen  
  • NW162 Øst-Vestekspressen 

Båt- og ferjeruter:

Andre ruter:

  • Tog mellom Bergen og Vieren (Vossebanen). Ungdomskortet kan ikkje nyttast på regionstog/fjerntog (tog mellom Bergen og Oslo).  
  • Kolumbus sine bussar (inkludert nattavgangar) i kommunane Haugesund, Karmøy, Bokn, Tysvær og Vindafjord i Rogaland.

NB: Dersom du reiser med ungdomskortet, hugs å ta vare på kvittering for framsyning på reiser med tog, ferjer, snøggbåt og ekspressbussar. Om du mister kvitteringa, kan du be sjåføren på ein Kringom-buss om å få ein kopi av kvitteringa. Ungdomskortet har ikkje plassgaranti på ekspressbussane. Slik sikrar du deg plass på ekspressbusser med 30-dagers ungdomsbillett.

Pant og refusjon

Når du kjøper ungdomskortet for første gong, må du betale 100 kroner i pant for produksjon av kortet. Pant vert refundert på alle kort som ikkje skal brukast meir, og som vert innlevert. Dersom kortet er øydelagt, vert ikke panten refundert.

Dersom kortet vert sperra ved misbruk, eller eigar av kortet ber om at kortet vert sperra, kostar det 100 kroner i gebyr for å få kortet aktivert. Dersom det førekjem teknisk feil på kort, skal restverdi og pant tilbakebetalast utan å ta administrasjonskostnader.

Ved sjukdom slik at kortet ikkje kan nyttast, betaler selskapa tilbake for dei dagane kortet ikkje har vore nytta, men ikkje for færre enn 10 dagar. Tilbakebetalinga gjeld 30 dagar frå kjøpsdato.

 

Del dette:

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk