Slik reiser du kollektivt i Vestland

Rutetilbodet og billettsystemet i Vestland er slik du kjenner det frå før fylkessamanslåinga av Hordaland og Sogn og Fjordane. 

Bussar, båtar, ferjer og bane er uendra, og køyrer rutene du er kjend med. Billettar kjøper du på same måte som tidlegare, og billettypane vi tilbyr er dei same som før fylkessamanslåinga. Viss du reiser i området Sogn og Fjordane, finn du informasjon om reisa di på Kringom.no. Ved reiser i Hordaland er det på skyss.no du finn informasjonen du treng. 

Reiseplanleggar 

Ein kan gjere reisesøk på kringom.no og Entur.no. Reiseplanleggaren vil gje deg oppdaterte ruter. Fleire av rutene innan tidlegare Sogn og Fjordane er køyrt av kommersielle aktørar og ekspressbussar, der rutesøk skiljar mellom kringom-buss og ekspressbuss. Prisen vil følgje lokaltakst uavhengig kva for ein buss du reiser med i gamle Sogn og Fjordane fylke.

Ekspressbussar 

Til og frå Sogn og Fjordane, og på lange strekningar gjennom Sogn og Fjordane, kan du som reisande nytte deg av fleire ekspressbussruter. Reiser du lokalt i gamle Sogn og Fjordane med ein ekspressbuss betalar du det same som på lokalbussane. 
Korleis bruke reiseplanleggaren?  

  • Busslinjer som har vanlege nummer er bussar frå Kringom.  

 

  • Søk etter haldeplass eller adresse i reiseplanleggaren 

  • Trykk på reiseforslaget for detaljert informasjon om reisa 

  • Informasjon om busselskap, trasé og kart finn ein under den detaljerte informasjonen 

  • PS: Reiseplanleggaren fungerer ikkje i Internet Explorer 

Billettar og prisar 

Ein kan ikkje kjøpe billett gjennom reiseplanleggaren. Oppdatert informasjon om betaling på bussar frå Kringom finn du her.

Kringom tilbyr ikkje forhandssal og reservasjon av plass på våre bussar, men ein kan forhandskjøpe billett på ekspressbussane. Du betaler same takst på strekningar lokalt i Sogn og Fjordane som ved reiser med Kringom-bussar. 

 

Del dette:

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk