Betaling med kort

Slik kjøper du billett

Billettar får du kjøpt om bord på alle rutegåande transportmiddel i Sogn og Fjordane. Du kan som hovudregel betale både med kort og kontantar.

Korona: Informasjon om billettkjøp:

Vi gjer merksam på at grunna situasjonen med koronaviruset er det innført restriksjonar for kjøp av billett på buss, båt og ferje.

Lokalbuss og lokalbåt: Skal du reise med Kringom sine bussar eller lokalbåtsamband i Sogn og Fjordane kan du kjøpe billett om bord, men det er for tida innført stopp i kontant betaling med setel og mynt ved billettsal på buss og lokalbåt i Sogn og Fjordane. 

Ekspressbuss: Sjå Vy.no og Nor-Way.no for informasjon om kva som til ei kvar tid er gjeldande.

Ekspressbåt: Sjå Norled.no for informasjon om kva som til ei kvar tid er gjeldande. Kjøp av billett på førehand gjer du her.

Ferje: På ei rekke ferjesamband er det innført stopp i alt manuellt billettsal. Sjå info frå den enkelte operatør for meir informasjon. Det er gjeve adgang til at operatørane kan gjennomføre skiltlesing og fakturere i etterkant.

Informasjonen under er gjeldande til vanleg.

Billettkjøp på nett:
Det er ikkje mogleg å kjøpe billett på nett på førehand til Kringom sine lokalbussar, lokalbåtar og ferjer i Sogn og Fjordane.

Lokalbåt og ferje:
På lokalbåtane og ferjesambanda kan alle typar bankkort nyttast som betalingsmiddel, både kreditt- og debetkort, i tillegg til kontantar.

Lokalbuss:
Om bord i bussane er det som hovudregel mogleg å betale med bankkort, både kreditt- og debetkort, i tillegg til kontantar.

Ekspressbåt:
Billettar til ekspressbåtrutene mellom Sogn og Bergen, og mellom Nordfjord og Bergen kan kjøpast på nett. Det er anbefalt å kjøpe billett på førehand. Ved å følgje denne lenka kjem du til Norled sin nettbutikk.

Ekspressbuss (Vy og Nor-Way):
Dersom du skal reise med Vy express eller Nor-Way bussekspress på ei reise som krysser fylkesgrensene, kan du kjøpe billett om bord i bussen og på nett på førehand. Det er berre med billett kjøpt på førehand at du er garantert plass. Billettar kjøpt på nett gir også best pris.

Merk: Frå 1.1.2020 gjeld dette framleis for reiser som kryssar dei tidlegare fylkesgrensene mellom Sogn og Fjordane og Hordaland.

Tinging av plass:
Enkeltreisande har reisegaranti, og treng ikkje tinge plass på førehand for bussreiser internt i Sogn og Fjordane. Merk: For grupper over 9 personar må det tingast plass på førehand hos ruteselskapet. Kontaktinfo til dei ulike ruteselskapa finn du her.

For fylkeskryssande reiser med Vy eller Nor-Way må du ha kjøpt billett på førehand for å vere garantert plass. Frå 1.1.2020 gjeld dette framleis for reiser over dei tidlegare fylkesgrensene mellom Sogn og Fjordane og Hordaland.

Del dette:

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk