NB: Du finn oppdatert informasjon om endringar og driftsmeldingar for rutetilbodet i reiseplanleggaren og under trafikkmeldingar.  

Tabellen er ein samletabell som kan inkludere fleire busslinjer (inkludert ekspressbussar). Linjenummeret på bussen du skal reise med kan difor vere eit anna enn det du har fått opp i tabellen. Rutetid vil alltid stemme med tabell.

Detaljert informasjon om alle avgangar finn du i reiseplanleggaren.

Køyrer følgande dagar
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk