Ofte stilte spørsmål

Her har vi samla ein del av spørsmåla vi får frå reisande.

Pris og billettar

Kva er prisen på bussreisa?

Vi har dessverre ikkje priskalkulator for reiser i Sogn og Fjordane.
Prisar på lokalbuss er basert på reiseavstand, og du finn taksttabell her.

Kan eg kjøpe billett på nett?

Det er ikkje nettsal av billettar på lokal kollektivtransport i Sogn og Fjordane.
Du kan kjøpe billett på nett til ekspressbussar og ekspressbåtar. Les meir her.

Må eg bestille plass på førehand?

På reiser i Sogn og Fjordane treng enkeltreisande ikkje tinge plass. For grupper over ni personar må det tingast plass på førehand hos det aktuelle ruteselskapet. Kontaktinfo finn du her.

På reiser med Nettbuss Express som kryssar fylkesgrensa er det ikkje plassgaranti. For å vere sikra plass, må du kjøpe billett på førehand på nettbuss.no. Billettar kjøpt på nett på førehand gir også den beste prisen.

Frå januar 2019 er det heller ikkje plassgaranti på fylkeskryssande reiser med Fjordekspressen til Nor-Way Bussekspress. Kjøper du billett på nor-way.no får du opptil 30% billegare billett, du er sikra plass på bussen og du slepp ombordtillegg.

Kvar kan eg fylle på kortet mitt?

Du kan fylle på periodekort, ungdomskort og verdikort på Kringom, Nor-Way Bussekspress og Nettbuss Express sine bussar i fylket.

Når får eg kortet mitt?

Har du bestilt Ungdomskort eller Periodekort og lurer på når du får det? Ta kontakt med ruteselskapet du bestilte kortet hos. Kontaktinformasjon finn du her.

Korleis kan eg vere sikker på å komme med ekspressbåten?

Skal du vere sikker på at du får plass med ekspressbåten bør du tinge plass før du reiser.
For å sikre deg plass kan du:
- bestille billett på norled.no
- sende epost til kundesenteret på booking@norled.no, eller
- ringe kundesenteret på telefon +47 51 86 87 00

Reisevilkår

Kva har eg rett på om bussen er forseinka eller ikkje kjem?

Reisegarantien forpliktar ruteselskapa til å gjere sitt beste for at du kjem fram i rett tid. Les om reisegarantien og kva du har rett på her.

Kan eg ta med dyr på bussen?

Hundar/dyr er ikkje lov på NOR–WAY Bussekspress og Nettbuss Express. Politihund i følgje med uniformert politi eller følgjehund til blinde, i følgje med blinde, er lov.
Vi gjer merksam på at forbodet også gjeld der NOR–WAY- og Nettbuss Express–ruter gjer transport på lokale samband.

På andre lokale ruter har hundar tilgang, med mindre sjåføren meiner hunden er til skade, ulempe eller sjenanse for andre passasjerar.

Les meir om reisevilkåra for buss og båt i Sogn og Fjordane her.

Er det plass til rullestol?

Alle fylkeskommunale ruter er pr. 19. juni 2017 universelt utforma. Det betyr at det er rullestolheis og det er plass til minimum ein rullestol på kvar buss.

For dei kommersielle rutene til Nor-Way og Nettbuss Express gjeld eigne reglar:
Nettbuss Express
Nor-Way Bussekspress

Hittegods:

Har du mista noko? Hittegods vert levert inn til det aktuelle ruteselskapet du har reist med. For å etterlyse hittegods tek du kontakt med ruteselskapa. Kontaktinfo finn du her.

Ruteopplysning

Eg finn ikkje tidspunkt for reiser fram i tid. Når blir reiseplanleggaren oppdatert?

Rutedata i reiseplanleggar blir oppdatert minimum fire månader før reisetidspunkt.
(I enkelte høve er reiseplanleggaren avhengig av rutedata frå kommersielle aktørar, andre fylkeskommunar eller liknande. Dersom data frå desse manglar, blir også reiseplanleggaren mangelfull).

Eg finn ikkje rutetabell for reiser fram i tid. Når blir rutetabellane publisert?

Om ikkje rutetabellen for reisa di er oppdatert, prøv rutesøk i reiseplanleggaren på framsida til Kringom.no. Den vil til ei kvar tid vere oppdatert for Kringom sine ruter, minimum fire månader fram i tid.
(I enkelte høve er tabellane avhengige av rutedata frå kommersielle aktørar, andre fylkeskommunar eller liknande. Dersom data frå desse manglar, blir også tabellen mangelfull).
 

Del dette:

E-mail this Print this
Language Norsk - NorwegianLanguage English - Engelsk