Korona: Informasjon om smitteverntiltak for skuleskyssen

Informasjon om skuleskyss i samband med oppstart av nytt skoleår.

Kringom følger til enhver tid dei nasjonale råda som gjeld smittevern i kollektivtrafikken. Per nå gjeld gult nivå iht. trafikklysmodell i smittevernveiledere for skulen. Følgjande retningslinjer gjeld for transport og skuleskyss på gult nivå: 

  • Bruk av offentleg transport til og frå skulen begrenses der det er mogleg.
  • Ved bruk av offentleg transport, bør elevane halde avstand til andre.
  • Skuleturar som inneber tette, store grupper av elever og på offentlige transportmidler bør bli avgrensa.
  • Elevar som er avhengig av skuleskyss, kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og frå skulen. Elevar kan sitte eller stå saman på bussen, men bør halde avstand til andre reisande. Unngå kontakt ansikt til ansikt i størst mogleg grad.
  • Elevane må halde avstand medan dei venter på bussen/anna transportmiddel.

Skuleskyssen vert sett i verk med «normal» bussproduksjon, og haustrutene er tilgjengelege gjennom rutesøk på kringom.no.

Retningslinjene over gjeld også skuleskyss utført med drosje. Minner om at det berre er elevar som har drosjeskyss på grunnlag av medisinsk behov som får innvilga drosje i samband med opphald på SFO.

Elevar som er sjuke eller har sjukdomssymptom skal ikkje reise med buss eller drosje.

Del dette:

Relaterte lenker

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk