Gode nyhende for deg som bur i Årdal!

16. august 2021 blei rutetilbodet utvida på ringbussane i Øvre Årdal, Utladalen, Årdalstangen og Seimsdalen. Det betyr fleire reisemoglegheitar for deg!

Fleire av linjene har fått endra trasé og rutetider. Rutetilbodet for ringbussane finn du her:

Fotnoter:
I tabell: | = Passerer ikkje staden
I daglinje: 1 = Måndag, 2 = Tysdag, 3 = Onsdag, 4 = Torsdag, 5 = Fredag, 6 = Laurdag, 7 = Søndag, D = Dagleg, S = Skuledagar, X = Unntatt
 

Linje 122 Øvre Årdal
Nye rutetider og ny trasé i Øvre Årdal sentrum via Strandavegen:

Køyrer følgande dagar

Dx67

Dx67

Dx67

Dx67

 

 

 

 

 

Øvre Årdal skysstasjon

08.50

10.40

11.50

13.35

Øvre Årdal Torget

08.51

10.41

11.51

13.36

Øvre Årdal Årebru

08.52

10.42

11.52

13.37

Strandvegen

08.55

10.45

11.55

13.40

Øvre Årdal Farnes

09.00

10.50

12.00

13.45

Øvre Årdal Årebru

09.01

10.53

12.01

13.48

Øvre Årdal Torget

09.02

10.55

12.02

13.50

Øvre Årdal skysstasjon

09.03

...

12.03

...

 

Linje 123 Øvre Årdal-Utladalen
Nytt rutetilbod frå Øvre Årdal Farnes til/frå Svalheim bru måndag, onsdag og fredag:

Køyrer følgande dagar

S

Dag 135

Dag 135

Dx67

 

 

 

 

 

Øvre Årdal Farnes

10.50

13.45

Øvre Årdal Torget

...

10.55

13.50

14.32

Tronteigen

...

10.59

13.54

14.42

Svalheim bru

...

11.00

13.55

|

Svalheim Klubb

08.10

|

|

14.45

Tronteigen

08.13

11.03

13.58

...

Øvre Årdal Torget

08.18

11.10

14.05

...

 

Linje 125 Årdalstangen
Nye rutetider og ny trasé i Årdalstangen via Kvernavegen kryss og Vardevegen kryss:

Køyrer følgande dagar

DX67

DX67

DX67

DX67

DX67

DX67

 

 

 

 

 

 

 

Øvre Årdal Farnes

09.00

 

 

12.00

 

 

Øvre Årdal Skysstasjon

09.03

 

 

12.03

 

 

ASVO

09.14

 

 

|

 

 

Årdalstangen sentrum

09.17

 

 

|

 

 

Årdalstangen sentrum

09.25

10.00

10.10

|

12.30

13.05

Kringlevegen

|

10.02

|

|

12.32

|

Vollevegen

|

10.05

|

|

12.35

|

Hydrovegen

|

10.07

|

|

12.37

|

Vardevegen kryss

 

 

 

12.18

|

|

Kvernavegen kryss

09.30

|

10.15

12.20

|

13.10

Vardevegen kryss

09.33

|

10.18

|

|

13.13

Årdalstangen sentrum

09.40

10.10

|

12.30

12.40

|

Øvre Årdal Skysstasjon

10.39

13.34

 

Linje 126 Årdalstangen-Seimsdalen
Nye rutetider og ny trasé via Seimsdalen øvre:

Køyrer følgande dagar

DX67

DX67

 

 

 

Årdalstangen sentrum

09.40

12.40

Seimsdalen

09.48

12.48

Seimsdalen øvre

09.50

12.50

Seimsdalen

09.52

12.52

Årdalstangen sentrum

10.00

13.00

 

Fotnoter:
I tabell: | = Passerer ikkje staden
I daglinje: 1 = Måndag, 2 = Tysdag, 3 = Onsdag, 4 = Torsdag, 5 = Fredag, 6 = Laurdag, 7 = Søndag, D = Dagleg, S = Skuledagar, X = Unntatt

 

Del dette:

Language Norsk - NorwegianLanguage English - Engelsk