Ferjer

Her finn du informasjon om prisane på ferjesambanda i Sogn og Fjordane.

For å finne pris brukar du ferjepriskalkulatoren på autopassferje.no.

Denne har informasjon om alle ferjesamband, og lar deg enkelt finne pris avhengig av kva type køyretøy og kva type billett (avtaleform) du har. 

Gå til ferjepriskalkulator på autopassferje.no 

Slik gjer du:

  • Vel sambandet i nedtrekksmenyen med ferjesamband.
  • Vel type køyretøy - anten konvensjonell (bensin/diesel/hybrid) eller nullutslepp(elektrisk/hydrogen).
  • Vel type billett - fullpris, AutoPASS-brikke utan forskotsavtale, forskotsavtale for privat eller forskotsavtale for bedrift.
  • Klikk på søk og du vil få opp prisane på valde samband.
  • Finn takstgruppa for køyretøyet ditt i oversikta (MC/moped eller lengd på køyretøyet).
  • På samband der det er betaling for personar, finn du prisar i oversikta (gjeld ferjesamband som følgjer Riksregulativet).

Dersom ferjesambandet har fleire ulike strekningar, vil du få opp dei ulike strekningane og detaljar etter at du har valt samband.

Oppdatering av ferjeprisar

Ferjesambanda følgjer anten AutoPASS-regulativet eller Riksregulativet for ferjetakst. Desse takstregulativa er forvalta av Statens vegvesen på vegne av Samferdselsdepartementet.

Takstane vert vanlegvis oppdaterte ved årsskiftet. I 2021 vart prisane også oppdaterte frå 1. juli og 1. oktober. Nye prisar gjeld frå 1. januar 2022.

Du finn meir informasjon om AutoPASS for ferje på Autopassferje.no

AutoPASS-regulativet

Alle riksvegsamband og nær alle fylkeskommunale ferjesamband i Sogn og Fjordane følgjer AutoPASS-regulativet for ferjetakst.

På ferjesamband med AutoPASS-regulativet er det berre betaling for køyretøy. Det er gratis for passasjerar.

For å få rabatt på desse sambanda må køyretøyet ha AutoPASS-brikke.

Gjeld frå 1. januar 2022:

Riksregulativet

Nokre fylkeskommunale samband følgjer Riksregulativet for ferjetakst. Dette er:

  • Kaupanger-Frønningen
  • Vik-Ortnevik
  • Ortnevik-Måren-Nordeide
  • Florabassenget (gjeld bil på bilførande båtar)

På ferjesamband med Riksregulativet for ferjetakst er det betaling både for køyretøy og person.

For å få rabatt på desse sambanda må du ha AutoPASS-ferjekort.

Gjeld frå 1. januar 2022:

Periodekort for personar

På samband som følgjer Riksregulativet er det mogleg å kjøpe periodekort for personar.

Dette er eit tidsavgrensa rabattkort som gjeld i 30 dagar frå og med aktiveringsdato. Kortet gjeld for eit uavgrensa tal reiser i perioden kortet er gyldig. 

Kortet gjeld for ein bestemt person og for ei bestemt reisestrekning, og skal ha foto av den reisande.

Sjå punkt 2 og 5 i riksregulativet for meir informasjon og prisar.

 

 

Del dette:

Relaterte lenker

Language Norsk - NorwegianLanguage English - Engelsk