Stengt haldeplass Øyrane, Førde

Busstopp Øyrane på riksveg 5 i Førde vil bli stengt mellom 18. september og 27. oktober.

Arbeidet med fjordvarme frå Førdefjorden Energi skal krysse rv. 5. Tofelts omkøyringsveg og gongfelt vert opparbeida for å sikre trafikkflyten medan arbeidet pågår. Vestre løp i rundkøyringa vert stengd og dermed vil det ikkje vere mogleg å bruke busstopp Øyrane. Nærmaste busstopp er Førde rutebilstasjon.

fjordvarme rv 5.JPG

2017-09-13

Riksveg 5

Stengt haldeplass i Bergumkrysset

På grunn av ombygging av Bergumkrysset på riksveg 5 vert busstoppet i retning Førde fjerna frå måndag 27. mars. Det er såleis ikkje busstopp der og reisande må enten bruke busstopp ute ved Hornnes eller ved Naustdalsvegen.

For nærare opplysningar om planarbeidet og tiltaka sjå vegvesen.no/fordepakken.

2017-03-24

Forseinkingar Bybuss Haugum/Hornnes

Grunna vegarbeid med krysset på Bergum vil reisande i tida framover måtte rekne med forseinkingar på bybussen som går via Bergum, Haugum og Hornnes. Dette kan føre til at korrespondansar vidare vert brotne.

2017-03-22
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk