Rute 14-183 Vik-Tistel-Vik

På grunn av vegarbeid køyrer ikkje bussen via Fjærestad frå 25.04.2018 til medio mai månad.

2018-04-24

Framskunda avgang Leikanger kai-Sogndal skysstasjon

Buss frå Leikanger kai kl 18.15 vil frå og med 1.mai gå kl 18.10 til Sogndal skyssstasjon kl 18.35 måndag-fredag og søndag.

2018-04-20

Informasjon til passasjerar til Nordfjord Sjukehus på avgang Måløy 12.40 - Nordfjordeid 13.55

Frå og med torsdag 19. april køyrer avgangen frå Måløy 12.40 - Nordfjordeid 13.55 opp Sjukehusvegen på Eid og slepp av ev. passasjerar til Nordfjord sjukehus på p-plass ovanfor Nordfjord Opera før den køyrer til rutebilstasjonen.

2018-04-18

Stengde haldeplassar for bybuss i Florø

Frå og med torsdag 12. april og i omlag ein månad framover blir Industrivegen i Florø stengd. Dette vil berøre bybuss og skulebuss i Florø. Busstopp som ikkje vert trafikkert er: Nyheimsvegen barnehage, Svanheimsvegen og Industrivegen. Passasjerar må nytte stopp i Havrenesvegen og Gunhildvågen kryss.

 

2018-04-12

Endring på pendlarrute frå Balestrand kl. 06.30 – Dragsvik

Villavegen vert stengt for gjennomkjøring frå og med torsdag 05.04.18 ved Villa Lorna, Villavegen 89.
Dette i samband med riving og oppsetting av ny bakkemur mellom veg og Villa Lorna. Arbeida er estimert å vere ferdig i midten av mai.
Ruta startar i perioden kl. 06.30 frå Balestrand kai og går hovudvegen til Skåsheimselva og retur same vegen i retning Dragsvik. 
Gamlevegen frå Skåsheimselva og Balestrand kai vert ikkje køyrt i periodne vegarbeidet pågår.

2018-04-06

Endring på ruter Hornnes/Haugum/Bergum - tilbake til ordinært køyremønster onsdag 25.04

Grunna vegstenging vert det endring på bussruter til Hornessbøen/Hornnes frå 15.01.18. 
Reisande som nyttar seg av busstopp på Hornnesbøen må gå til veikryss til Hornnesbøen retning Bergum der det vert oppretta busstopp i krysset.
Skuleelevar som nyttar seg av busstopp Hornnes vegkryss må nytte seg av busstopp Hornnes ved riksveg 5. (Buss frå Kvieneset / Erdal).

Bybussen vil sløyfe stoppa på Hornnesbøen og Hornnes vegkryss i perioden vegen er stengt for gjennomkøyring.

hornnes.jpg

2018-01-11

Forseinkingar Førde-Florø

Grunna vegarbeid på strekninga Førde-Florø på riksveg 5 må passasjerar påreikne forseinkingar.

Korrespondansar kan bli brotne grunna dette.

2017-05-23

Riksveg 5

Stengt haldeplass i Bergumkrysset

På grunn av ombygging av Bergumkrysset på riksveg 5 vert busstoppet i retning Førde fjerna frå måndag 27. mars. Det er såleis ikkje busstopp der og reisande må enten bruke busstopp ute ved Hornnes eller ved Naustdalsvegen.

For nærare opplysningar om planarbeidet og tiltaka sjå vegvesen.no/fordepakken.

2017-03-24

Forseinkingar Bybuss Haugum/Hornnes

Grunna vegarbeid med krysset på Bergum vil reisande i tida framover måtte rekne med forseinkingar på bybussen som går via Bergum, Haugum og Hornnes. Dette kan føre til at korrespondansar vidare vert brotne.

2017-03-22
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk