Forseinkingar Førde-Florø

Grunna vegarbeid på strekninga Førde-Florø på riksveg 5 må passasjerar påreikne forseinkingar.

Korrespondansar kan bli brotne grunna dette.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk